SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 36. Utorak, 31. prosinca 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

77.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18 i 110/18) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Sl. novine« PGŽ br. 12/13, 18/14 i 4/ 18) Gradsko vijeća Grada Novi Vinodolski, na 32. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2019. g., donosi

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (Sl. novine PGŽ broj 39/ 18) mijenja se članak 2., u tabelarnom prikazu u kunama, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Za potrebe održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 2. ovog Programa u iznosu od 7.163.000,00 kn raspoređuju se, izraženo u kunama, kako slijedi;«

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i sada glasi:

»Neutrošeni prihod od komunalne naknade u iznosu od 400.000,00 kn utrošit će se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture što je prikazano u Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 4.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 362-02/18-01/29

Ur. broj: 2107/02-01-19-3

Novi Vinodolski, 27. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2126&mjesto=51250&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr