SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 36. Utorak, 31. prosinca 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

76.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18 i 110/18) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 12/13, 18/14 i 4/18) Gradsko vijeća Grada Novog Vinodolskog, na 32. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2019. god., donosi

III. IZMJENE I DOPUNE
Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (Sl. novine PGŽ broj 39/18, 6/19 i 17/19) mijenja se članak 2., u tabelarnom prikazu u kunama, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 3. Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture mijenja se u tabelarnom prikazu, izraženo u kunama, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Članak 4. Programa mijenja se i sada glasi:

»Planirani prihod po osnovi komunalnog doprinosa, komunalne naknade, šumskog doprinosa, vodnog doprinosa, naknade za koncesije iz obavljanja komunalnih djelatnosti te naknade za pravo puta od TK operatera u ukupnom iznosu od 4.529.000,00 kn namjenski će se utrošiti za otplatu anuiteta po kreditnim zaduženjima u iznosu od 1.604.000,00, te novo planiranu gradnju iz članka 3., točaka A - G i I.

Planirani rashod iz članka 3., točke H ovog Programa financirat će se iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine u prostoru.

Izgradnja infrastrukture Poslovne zone Zapad sufinancirat će se iz sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te sredstava KTD-a Vodovod Žrnovnica.

Sanacija nerazvrstane ceste prema Črvancu sufinancirat će se iz sredstava MRRFEU i Primorsko-goranske županije.«

Članak 4.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-02/18-20/3

Ur. broj: 2107/02-01-19-8

Novi Vinodolski, 27. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2126&mjesto=51250&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr