SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 36. Utorak, 31. prosinca 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

75.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/ 17) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/13, 18/ 14 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 32. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2019. godine donosi

III. IZMJENE I DOPUNE
Programa gospodarenja prostorom, imovinom
i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2019. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2019. godinu (Sl. novine PGŽ broj 39/18, 6/19 i 17/19) (u daljnjem tekstu »Program«) mijenja se i sada glasi:

»Za realizaciju ovog Programa u proračunu Grada Novog Vinodolskog planirana su sredstva u iznosu od 4.148.000,00 kn.

Ovaj Program financirat će se iz prihoda od prodaje nekretnina, zakupa poslovnog prostora, spomeničke rente, prihoda od koncesija na pomorskom dobru, prihoda od koncesijskih odobrenja, prihoda ostvarenih od poreza na promet nekretnina te ostalih nenamjenskih proračunskih prihoda.

V. fazu uređenja plaže na Obali Petra Krešimira IV sufinancirat će Ministarstvo turizma u iznosu od 560.000,00 kn.

Sanaciju dijela obalnog potpornog zida ispod Šetnice dr. Franje Tuđmana sufinancirat će Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u iznosu od 550.000,00 kn.

Izradu 3D snimke Frankopanskog kaštela i istražne radove na Frankopanskom kaštelu sufinancirat će Ministarstvo kulture u iznosu od 150.000,00 kn.«

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se u tabelarnom prikazu, izraženo u kunama, kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/18-60/10

Ur. broj: 2107/02-01-19-17

Novi Vinodolski, 27. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2126&mjesto=51250&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr