SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 36. Utorak, 31. prosinca 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

71.

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je greška u objavi »Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu« koja je objavljenja u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 31/19 od 9. prosinca 2019. godine, te se daje

ISPRAVAK
Odluke o izmjeni i dopuni Odluke
o komunalnom redu

U Odluci o o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/19) (u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se preambula i naziv Odluke kako slijedi:

»Na temelju članka 27. i članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 67/18 i 110/18) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/ 13, 43/18 i 2/19) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 5. prosinca 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o komunalnim djelatnostima«

Članak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 1.

U Odluci o komunlnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/19, 5/19 i 28/19) (U daljnjem tekstu: Odluka) u članku 3. mjenjaju se stavci 1. i 2 i glase:

(1) Komunalnom društvu »Dubašnica«, društvu s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti iz Malinske, Bogovići, Stipkino 21, OIB: 99387927460, povjerava se obavljenje djelatnosti:

1. održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

2. održavanja javnih zelenih površina,

3. održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

4. održavanja groblja,

5. održavanja čistoće javnih površina,

6. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama,

7. usluge ukopa pokojnika i

8. zimska služba.

(2) Komunalnom društvu »Dubašnica«, društvu s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti iz Malinske, Bogovići, Stipkino 21, OIB: 99387927460, povjerava se vršenje javne ovlasti u obavljanju djelatnosti iz stavka 1. točke 4. i 7. ove Odluke.«

Klasa: 021-05/19-02/1

Ur. broj: 2142/05-04-01/1-20-31

Malinska, 23. prosinca 2019.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnik

Bernard Cvelić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2126&mjesto=51511&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr