SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 35. Utorak, 24. prosinca 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

84.

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 68/18,110/18) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišćeni tekst i 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2020. godinu za sljedeće djelatnosti:

- održavanje javne rasvjete

- održavanje javnih zelenih površina

- održavanje čistoće javnih površina

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- održavanje javnoprometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

- održavanje groblja

- održavanje građevina i uređaja javne namjene

- održavanje nerazvrstanih cesta

- obavljanje deratizacije i dezinsekcije

- obavljanje veterinarsko higijeničarskih poslova

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po pojedinim djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 

 

Članak 2.

Prikaz: komunalnih djelatnosti, planiranog iznosa i izvora sredstava:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Sastavni dio ovog Programa je:

- Godišnji plan održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda Vodoopskrbe i odvodnje Cres Mali Lošinj d.o.o.

- Godišnji plan održavanja komunalnih djelatnosti Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o. za djelatnosti pod točkom 3., 4. i 5. osim za dio zimsko održavanje nerazvrstanih cesta do isteka ugovora.

- Godišnji plan održavanja komunalnih djelatnosti Lošinj usluga d.o.o. za djelatnosti pod točkom 6. 7. i 8. osim za dio za koje su ugovori o povjeravanju poslova komunalne infrastrukture na snazi.

Članak 4.

Ovaj se Program se objavljuje u »Službenim novinama PGŽ«, a stupa na snagu osmog dana od objave.

Klasa: 361-02/19-01/08

Ur. broj: 2213/01-01-19-4

Mali Lošinj, 23. prosinca 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2125&mjesto=10005&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr