SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 35. Utorak, 24. prosinca 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

83.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 68/18, 110/18) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišćeni tekst i 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine, donijelo je

PROGRAM
građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2020. godinu za nerazvrstane ceste, parkirališta,javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima sa zelenim površinama, javnu rasvjetu , građenje groblja i ostalih komunalnih građevina.

Ovim Programom prikazano u Tablici točka 1.2.3.obuhvaćene su građevine komunalne infrastrukture koje se grade izvan građevinskog područja, kojima se uređuju neizgrađeni dijelovi građevinskog područja i građevine komunalne infrastrukture koje se grade u uređenim dijelovima građevinskog područja, kao i rekonstrukcija postojećih građevina komunalne infrastrukture.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 30.121.000,00 kn od čega komunalni doprinos iznosi 9.071.000,00 kn, kapitalne pomoći RH 5.210.000,00 kn, kapitalne pomoći PGŽ-a 100.000,00 kn, opći prihodi 780.000,00 kn, naknade od koncesija 490.000,00 kn, donacije 10.550.000,00 kn, vlastiti prihodi 750.000,00 kn, boravišna pristojba 200.000,00 kn, spomenička renta 200.000,00 kn , namjenski primici od zaduživanja 2.000.000,00 kn i vlastiti prihodi 770.000,00 kn.

Članak 3.

Ovaj Program se objavljuje u »Službenim novinama PGŽ«, a stupa na snagu osmog dana od objave.

Klasa: 361-02/19-01/11

Ur. broj: 2213/01-01-19-4

Mali Lošinj, 23. prosinca 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2125&mjesto=10005&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr