SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 35. Utorak, 24. prosinca 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

76.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, temeljem čl. 48. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/ 11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), čl. 165. t. 2. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/ 18, 39/19 i 98/19) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18), na svojoj sjednici dana 23. prosinca 2019. godine, donosi sljedeću

IZMJENU I DOPUNU ODLUKE
o davanju suglasnosti za izgradnju
komunalne infrastrukture

1. U točki 4. Odluke o davanju suglasnosti na izgradnju komunalne infrastrukture Klasa: 934-01/17-01/10, Ur. broj: 2213/01-01-17-14 od 20. prosinca 2018. g. riječi tj. brojke »2019.« mijenjaju se u »2020«.

Dodaje se novi stavak i glasi: »Primopredaja radova mora uslijediti do 31. 10. 2020. godine.«

2. Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Malog Lošinja da sklopi Aneks Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza na izgradnji komunalne inrastrukture sukladno točki 1.ove Odluke.

3. Ova se Odluka objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 360-01/19-01/47

Ur. broj: 2213/01-01-19-5

Mali Lošinj, 23. prosinca 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2125&mjesto=10005&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr