SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 35. Utorak, 24. prosinca 2019.
OPĆINA BAŠKA

112.

Temeljem članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), a u svezi članka 457. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/ 19) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni
Izjave o osnivanju trgovačkog društva
OTOK KRK ENERGIJA d.o.o.

I.

Općina Baška, kao jedini član trgovačkog društva OTOK KRK ENERGIJA d.o.o., sa sjedištem u Baški, Palada 88, OIB 52935221368 (u daljnjem tekstu: Društvo) povećat će uplatom u novcu temeljni kapital Društva u iznosu od 50.000,00 kuna.

II.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provodi se uplatom u novcu od strane jedinog člana Društva, i to sa sadašnjeg iznosa od 20.000,00 kn, za iznos od 50.000,00 kuna, na ukupni iznos od 70.000,00 kuna.

III.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Baška da u svojstvu člana Skupštine Društva glasuje na Skupštini Društva za donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju Društva, kao i da potpiše sve prateće isprave i poduzme sve radnje za upis izmjena u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/10

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-5

Baška, 17. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2125&mjesto=10007&odluka=112
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr