SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 35. Utorak, 24. prosinca 2019.
OPĆINA BAŠKA

110.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/ 18) Općinski načelnik Općine Baška, dana 17. prosinca 2019. godine, donio je

PLAN
prijma u službu u 2020. godini

I.

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta i planirani prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška u 2020. godini.

II.

Riječi i pojmovi u ovom Planu, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kom rodu su navedeni.

III.

Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu Općine Baška, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška predviđeno ukupno 16 službeničkih radnih mjesta i 1 namješteničko, od kojih je, na dan donošenja ovoga Plana, popunjeno 11 službeničkih radnih mjesta.

Utvrđuje se također da 6. siječnja 2020. godine prestaje služba pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela, a 29. veljače 2020. godine referentici za komunalnu naknadu, spomeničku rentu i javne površine.

IV.

Sukladno osiguranim proračunskim sredstvima u 2020. godini, Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška i navedenom u stavku 2. prethodne točke, u 2020. godini u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška planira se primiti u službu, na neodređeno vrijeme, na radna mjesta:

.pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela - 1 izvršitelj,

.referent za razrez i naplatu općinskih poreza - 1 izvršitelj,

.referent za komunalnu naknadu, spomeničku rentu i površine javne namjene - 1 izvršitelj.

Ako tijekom godine prestane služba nekom od službenika, neovisno o razlozima, na upražnjeno radno mjesto će se, provedbom oglasa/natječaja, u službu primiti službenik, na određeno ili neodređeno vrijeme, ovisno o tome kakva je bila služba i na kojem je radnom mjestu radio službenik, kome je ista prestala.

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 119-01/19-01/2

Ur. broj: 2142-03-02/1-19-1

Baška, 17. prosinca 2019.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2125&mjesto=10007&odluka=110
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr