SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA VINODOLSKA

55.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18. i 110/18) i članka 48. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 40/09, 15/13, 7/18 i 2/19), Općinsko vijeće Vinodolske općine na svojoj 24. sjednici Općinskog vijeća održanoj 17. prosinca 2019. godine, donijelo je

PROGRAM GRAĐENJA
komunalne infrastrukture za 2020. godinu
na području Vinodolske općine

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine za 2020. godinu. Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje objekata komunalne infrastrukture:

Članak 2.

Sredstva u iznosu od 4.372.925,00 kuna osiguravaju se iz sljedećih prihoda:

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna

temeljem prijenosa EU sredstava 2.425.719,00 kuna

Kreditno zaduženje 947.206,00 kuna

Komunalni doprinos 1.000.000,00 kuna

Ukupno: 4.372.925,00 kuna

Članak 3.

Sredstva za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture namjenjena su za:

Izgradnja reciklažnog dvorišta 3.472.925,00 kuna

Projektna dokumentacija za izmjenu

Prostornog plana Općine Vinodolske 100.000,00 kuna

Projektna dokumentacija vezano

za aglomeraciju 300.000,00 kuna

Projektna dokumentacija Dječji vrtić 100.000,00 kuna

Kupnja zemljišta 100.000,00 kuna

Dodatna ulaganja u građevinske objekte 100.000,00 kuna

Ostala nematerijalna imovina 200.000,00 kuna

Ukupno: 4.372.925,00 kuna

Članak 4.

Raspored i namjena sredstava gradnje komunlne infrastrukture određuju se ovim Programom, a dinamiku i terminski plan izvođenja radova određuje općinski načelnik.

Članak 5.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/12

Ur. broj: 2107-03/19-01-227

Bribir, 17. prosinca 2019.

Predsjednik vijeća

Vinodolske općine

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2124&mjesto=91253&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr