SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 29. Petak, 22. studenog 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

210.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 28/10), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 24. sjednici održanoj dana 21. studenog 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun
plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 36/10, 12/11- ispravak i 36/14), članak 2. mijenja se i glasi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 021-04/19-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-13

Rijeka, 21. studenog 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2119&mjesto=00001&odluka=210
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr