SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 29. Petak, 22. studenog 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

71.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 22. studenog 2019., donijelo je

PROGRAM GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu i visina potrebnih sredstava za realizaciju programa utvrđuje se kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

1. sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta u iznosu od 6,890.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 2,150.000,00 kn, iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 2,540.000,00 kn, iz pomoći PGŽ u iznosu od 100.000,00 kn, iz naknade za legalizaciju u iznosu od 100.000,00 kn i iz općih prihoda u iznosu od 2,000.000,00 kn.

2. sredstva potrebna za gradnju javnih površina u iznosu od 2,250.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu do 1,767.000,00 kn, iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 68.000,00 kn, iz sredstava ostalih koncesija u iznosu od 150.000,00 i iz pomoći LAG-a Kvarnerski otoci u iznosu od 265.000,00 kn.

3. sredstva potrebna za izradu prostornih planova u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa.

4. sredstva potrebna za uređenje Place u Njivicama u iznosu od 5,875.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu do 3,128.400,00 kn, iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 1,566.600,00 kn, iz pomoći PGŽ u iznosu od 650.000,00 kn, iz sredstava naknade za grobna mjesta u iznosu od 500.000,00 kn, iz sredstava nefinancijske imovine u iznosu od 10.000,00 kn i iz primitaka - APN u iznosu od 20.000,00 kn.

5. sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete u iznosu od 250.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa.

6. sredstva potrebna za vodni doprinos u iznosu od 50.000,00 kn osiguravaju se iz naknade za vodni doprinos.

7. sredstva potrebna za sufinanciranje obnove fasada u ukupnom iznosu od 150.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa.

8. sredstva potrebna za katastarsku izmjeru u ukupnom iznosu od 65.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava za posebne namjene - katastar.

Komunalni doprinos planiran je u iznosu od 8,675.400,00 kn.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 021-05/19-01/7

Ur. broj: 2142-06-19-01-6

Omišalj, 22. studenog 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2119&mjesto=51513&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr