SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 29. Petak, 22. studenog 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

68.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 20/17 i 39/19) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»»Službene novine« Primorsko- goranske županije« broj 29/13 i 8/18), po pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine Omišalj, Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 22. studenog 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja radova
na području općine Omišalj u 2020. godini

Članak 1.

Ovom odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje radova za vrijeme turističke sezone na području općine Omišalj tj. određuje se vrsta radova, područje, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje radova, utvrđuju opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi radovi, nadzor nad provedbom odluke i novčane kazne.

Članak 2.

Zabrana izvođenja radova iz članka 1. ove Odluke odnosi se na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije građevine.

Članak 3.

Zabrana izvođenja radova iz članka 2. ove Odluke odnosi se na područje općine Omišalj.

Članak 4.

Izvođenje radova iz članaka 2. i 3. ove Odluke zabranjuje se za vrijeme turističke sezone, u vremenu od 00,00 do 24,00 sata:

- na području naselja Omišalj u kalendarskom razdoblju od 15. lipnja 2020. godine do 1. rujna 2020. godine,

- na području naselja Njivice u kalendarskom razdoblju od 1. lipnja 2020. godine do 15. rujna 2020. godine.

Članak 5.

Odredbe članaka 2., 3. i 4. ne odnose se na:

1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske

2. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti

3. građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.

Članak 6.

U razdoblju, vremenu i području utvrđenom člancima 3. i 4. ove Odluke, iznimno se mogu izvoditi radovi iz članka 2. ove Odluke temeljem pisanog odobrenja Općinskog vijeća Općine Omišalj u slučajevima izvođenja radova od posebnog interesa.

Članak 7.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar Općine Omišalj, sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj 153/13).

Članak 8.

Novčana kazna za investitora koji izvodi radove protivno ovoj Odluci, određena je Naputkom o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari, koji je donijelo Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 23/18).

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Omišalj u 2019. godini (»»Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 39/18).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »»Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1.1.2020. godine.

Klasa: 021-05/19-01/7

Ur. broj: 2142-06-19-01-13

Omišalj, 22. studenog 2019.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2119&mjesto=51513&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr