SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 29. Petak, 22. studenog 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

67.

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/ 14 i 8/18) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 22. studenog 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o pristupanju Općine Omišalj kao osnivača
Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Općina Omišalj pristupa ustanovi Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Centar) sa sjedištem u Ravnoj gori, Stara Sušica, Karolinska cesta 87, u svojstvu njena osnivača.

Općina Omišalj pristupa Centru sa ciljem unapređenja i provedbe programa iz sektora poljoprivrede te ruralnog razvoja na svom području.

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinska načelnica da u ime Općine Omišalj podnese zahtjev za priključenje Općine Omišalj Centru, sukladno članku 2. Sporazuma o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Sredstva u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna osnivačkog uloga jednokratno, osigurat će se u Proračunu Općine Omišalj za 2020. godinu.

Općinsko vijeće Općine Omišalj ovlašćuje Općinsku načelnicu da sklapa sve akte, imenuje predstavnika Općine Omišalj koji će obnašati dužnost člana Stručnog vijeća Centra, te poduzima sve radnje s ciljem djelovanja Centra.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »»Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/7

Ur. broj: 2142-06-19-01-12

Omišalj, 22. studenoga 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2119&mjesto=51513&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr