SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 29. Petak, 22. studenog 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

61.

Na temelju članka 104. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 68/18, 110/18) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/13 i 8/18) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 22. studenog 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/19) u članku 2. alineja 5. briše se.

Članak 2.

Naslov - poglavlje VI. PRIKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM briše se i brojevi sljedećih poglavlja umanjuju se za jedan.

Dosadašnji članci od 85. do 89. brišu se.

Dosadašnji članci od 90. do 102. postaju novi članci od 85. do 97..

Članak 3.

U dosadašnjem članku 94., odnosno u novom članku 99., u stavku 2. umjesto brojke »8« i riječi »(osam)« treba stajati brojka »30« i riječ »(trideset)«.

Članak 4.

U dosadašnjem članku 99., koji je postao novi članak 94., u stavku 1. alineje 58., 59. i 60. brišu se.

Članak 5.

Ove izmjene Odluke stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »»Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/7

Ur. broj: 2142-06-19-01-18

Omišalj, 22. studenog 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2119&mjesto=51513&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr