SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 29. Petak, 22. studenog 2019.
GRAD OPATIJA

91.

Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) te članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18- ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 12. studenoga 2019. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta
Osnovne škole »Rikard Katalinić Jeretov« Opatija

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene Statuta Osnovne škole »Rikard Katalinić Jeretov« Opatija koje je utvrdio Školski odbor Osnovne škole »Rikard Katalinić Jeretov« Opatija na sjednici održanoj 2. listopada 2019. godine.

Članak 2.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-03/18-01/03

Ur. broj: 2156/01-01/01-19-3

Opatija, 12. studeni 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2119&mjesto=10006&odluka=91
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr