SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 28. Petak, 8. studenog 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

55.

Na temelju članka 3. i članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. listopada 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaći, naknadi
i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika
Općinskog načelnika Općine Omišalj

Članak 1.

U Odluci o plaći, naknadi i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 15 i 4/16), u članku 3. stavak 1. brojka:3,83 zamjenjuje se brojkom:4,26.

Članak 2.

Ova izmjena Odluke stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 02-05/19-01/6

Ur. broj: 2142-06-19-01-

Omišalj, 31. listopada 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2118&mjesto=51513&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr