SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 28. Petak, 8. studenog 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

54.

Na temelju članka 28.,30. i 34. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/ 02, 47/10,80/10 i 93/11), članka 3. Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 24/06) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. listopada 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o načinu financiranja Vijeća nacionalnih manjina
i predstavnika nacionalnih manjina Općine Omišalj

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu članovima vijeća nacionalnih manjina i predstavnicima nacionalnih manjina u Općini Omišalj.

Članak 2.

Vijeću nacionalne manjine i predstavniku nacionalne manjine u Proračunu Općine Omišalj osiguravaju se sredstva za sufinanciranje provođenja aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća nacionalne manjine odnosno predstavnika nacionalne manjine.

Članak 3.

Pod pravom na naknadu troškova u smislu ove Odluke podrazumijeva se pravo na naknadu troškova javnog prijevoza i pravo na dnevnice u visini propisanoj odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu.

Članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina ostvaruju pravo na naknadu troškova prijevoza po održanom sastanku, odnosno sjednici na kojoj su bili nazočni, u visini cijene povratne karte javnog prijevoza od mjesta svog prebivališta do mjesta održavanja sastanka, odnosno sjednice.

Članak 4.

Članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općini Omišalj ostvaruju pravo na mjesečnu nagradu u visini od 50% od iznosa naknade koju ostvaruju članovi Općinskog vijeća Općine Omišalj.

Članak 5.

Nagrada za rad i naknada troškova iz ove Odluke isplaćivat će se na žiro račun vijećnika odnosno predstavnika nacionalnih manjina.

Članak 6.

Vijeće nacionalne manjine odnosno predstavnici nacionalnih manjina dužni su dostaviti program rada i financijski plan Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije do 15. listopada tekuće godine za iduću godinu.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o načinu financiranja rada predstavnika nacionalnih manjina u Općini Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/15).

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/6

Ur. broj: 2142-06-19-01-13

Omišalj, 31. listopada 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2118&mjesto=51513&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr