SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 28. Petak, 8. studenog 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

47.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 31. listopada 2019. godine donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2019. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 39/18) članak 1. mijenja se i glasi:

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu i visina potrebnih sredstava za realizaciju programa utvrđuje se kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

1. sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta u iznosu od 1,439.500,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 810.500,00 kn, iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 100.000,00 kn, iz sredstava za posebne namjene-priključci u iznosu od 5.000,00 kn, iz naknade za legalizaciju u iznosu od 84.000,00 kn i iz pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 440.000,00 kn.

2. sredstva potrebna za gradnju javnih površina u iznosu od 870.100,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu do 701.600,00 kn i iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 168.500,00 kn.

3. sredstva potrebna za izradu prostornih planova u ukupnom iznosu od 190.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa.

4. sredstva potrebna za uređenje Place u Njivicama u iznosu od 370.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu do 320.000,00 kn i iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 50.000,00 kn.

5. sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete u ukupnom iznosu od 250.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa.

6. sredstva potrebna za vodni doprinos u ukupnom iznosu od 75.000,00 kn osiguravaju se iz naknade za vodni doprinos.

7. sredstva potrebna za sufinanciranje obnove fasada u ukupnom iznosu od 150.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa.

8. sredstva potrebna za katastarsku izmjeru u iznosu od 100.400,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu do 400,00 kn i iz sredstava za posebne namjene - katastar u iznosu od 100.000,00 kn.

9. sredstva potrebna za gradnju odnosno proširenje groblja u iznosu od 3,228.000,00 kn, osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 2,803.000,00 kn, iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 70.000,00 kn, iz sredstava naknade za grobna mjesta u iznosu od 200.000,00 kn, iz sredstava ostalih koncesija u iznosu od 150.000,00 kn, iz primitaka - APN u iznosu od 5.000,00 kn.

Komunalni doprinos planiran je u iznosu od 6,587.671,28 kn.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/6

Ur. broj: 2142-06-19-01-6

Omišalj, 31. listopada 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2118&mjesto=51513&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr