SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 28. Petak, 8. studenog 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

43.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 37. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici održanoj 31. listopada 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje Ponikve voda d.o.o.

Članak 1.

Daje se suglasnost za zaduženje PONIKVE VODA d.o.o. putem dva dugoročna financijska kredita u iznosu od 37.000.000,00 kn i 18.000.000,00 kn, kod Privredne banke Zagreb d.d., za financiranje pokrića dijela financijske korekcije u sklopu EU projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« (KK.06.4.2.03.) pod sljedećim uvjetima:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Oba kredita otplaćivat će se u kvartalima: 31.03., 30.06., 30.09. i 31.12. Zbroj otplatnih rata glavnice oba kredita za svaki kvartal je jednak i iznosi 916.666,67 kn.

Članak 2.

Za zaduženja iz Članka 1. Ove Odluke Općina Omišalj ne preuzima nikakva jamstva. Ovlašćuje se općinski načelnik za sklapanje ugovora o sufinanciranju povrata dugoročnih kredita iz ove Odluke.

Članak 3.

Obvezuje se PONIKVE VODA d.o.o. da odmah po sklapanju ugovora o kreditu dostavi primjerak sklopljenog ugovora te nakon početka otplate kredita, izvješća o izvršenju obveza.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

Klasa: 021-05/19-01/6

Ur. broj: 2142-06-19-01-4

Omišalj, 31. listopada 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2118&mjesto=51513&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr