SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 28. Petak, 8. studenog 2019.
OPĆINA LOPAR

30.

Na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 37. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18, 35/18) načelnik Općine Lopar, dana 4. studenoga 2019. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju povjerenika civilne zaštite
na području Općine Lopar

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se povjerenik i zamjenik povjerenika u sustavu civilne zaštite na području Općine Lopar, kako slijedi:

1. Ante Stančić imenuje se za povjerenika civilne zaštite, a Antonija Matahlija za njegovog zamjenika za naselje Lopar;

Članak 2.

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik na području Općine Lopar su operativne snage sustava civilne zaštite koje provode mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite i dužni su se odazvati na poziv načelnika Stožera civilne zaštite Općine Lopar.

Članak 3.

Povjerenik civilne zaštite i njihovi zamjenik:

- sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite,

- daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,

- sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjana, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite,

- organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,

- provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za ubunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavještavaju inspekciju civilne zaštite,

- na području svoje nadležnosti provode i druge mjere i aktivnosti u skladu sa Zakonom o sustavu civilne zaštite i pripadajućim podzakonskim aktima.

Članak 4.

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik mogu biti pozvani na razne oblike planske edukacije i osposobljavanja.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/19-01/11

Ur. broj: 2169/02-02-19-01

Lopar, 4. studenog 2019.

OPĆINA LOPAR

Načelnik

Josip Borić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2118&mjesto=51281&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr