SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 28. Petak, 8. studenog 2019.
GRAD KRK

40.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), a u svezi sa Proračunom Grada Krka za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/17), gradonačelnik Grada Krka, donio je

PLAN
prijma u službu u Grad Krk za 2019. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Grad Krk utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, potreban broj službenika i namještenika, kao i planirani prijam službenika i namještenika za 2019. godinu.

II.

Pravilnikom o Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka predviđeno je ukupno 26 radnih mjesta i to 25 službenika i 1 namještenik, a popunjeno je 21 radno mjesto ( 21 službenik).

III.

Sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Krka za 2019. godinu, u Jedinstvenom upravnom odjelu predviđa se prijam službenika u službu na neodređeno i određeno vrijeme i to za sljedeća radna mjesta:

a) U Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove:

- administrativni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme;

b) U Odsjeku za komunalno gospodarstvo:

- komunalni redar 2 - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme;

- pomoćni komunalni redar - 1 izvršitelj na određeno vrijeme (sezonski, zbog povećanog obima poslova);

- pomoćni prometni redar - 1 izvršitelj na određeno vrijeme (sezonski, zbog povećanog obima poslova);

- domar - kotlovničar - 1 izvršitelj na određeno vrijeme (za vrijeme zimske sezone grijanja).

IV.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, rasporedom i premještajem.

Popunjavanje radnih mjesta provodit će se postupno tijekom godine, prilagođavajući dinamiku zapošljavanja osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Krka za 2019. godinu.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/19-01/01

Ur. broj: 2142/01-02/1-19-4

Krk, 4. listopada 2019.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2118&mjesto=51500&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr