SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 28. Petak, 8. studenog 2019.
GRAD CRES

50.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Cresa(»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 29/09, 14/13, 5/ 18, 25/18), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici, održanoj 5. studenog 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
O PRISTUPANJU GRADA CRESA
KAO OSNIVAČA CENTRU ZA
POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

Grad Cres kao dugogodišnji pridruženi član Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko -goranske županije, OIB 07103881876, sa sjedištem u Ravnoj Gori, Stara Sušica, Karolinska cesta 87, (u daljnjem tekstu: Centar) ovom odlukom pristupa Centru kao osnivač.

Članak 2.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Cresa da potpiše Sporazum o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko goranske županije u svojstvu osnivača, te izvrši uplatu osnivačkog uloga u iznosu 5.000,00 kuna.

Grad Cres sufinancirat će rad Centra i provedbu njegovih programa i aktivnosti u godišnjem iznosu koji je određen Sporazumom o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Cresa da sklapa sve akte, imenuje predstavnika Grada Cresa za člana Stručnog vijeća Centra te poduzima sve radnje s ciljem djelovanja Centra iz točke 1. ove odluke, u granicama njegovih zakonskih ovlaštenja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 320-01/19-1/4

Ur. broj: 2213/02-01-19-4

Cres, 5. studenog 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2118&mjesto=10002&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr