SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 25. Petak, 18. listopada 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

182.

Na temelju točke IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini (»Narodne novine« broj 02/19), točke X. Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2019. godini (»Službene novine« broj 04/19), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu (»Narodne novine« broj 02/19), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko- goranske županije, dana 30. rujna 2019. godine, donio je

ODLUKU
o I. izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima
i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za
investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje
zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene
djelatnosti u 2019. godini

I.

Točka VI. Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2019. godini (»Službene novine PGŽ« br. 04/19), mijenja se i glasi:

»Sredstva utvrđena minimalnim standardima iz točke II. Odluke, a primjenom kriterija iz točke III. i IV. Odluke, rasporedit će se zdravstvenim ustanovama kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

 

II.

Točka VII., pod 2.2. mijenja se i glasi:

»Lječilište Veli Lošinj - nastavak razvojnog ciklusa »Lječilišni Centar Veli Lošinj« za Rekonstrukciju, nadogradnju i dogradnju objekata Park II i Kuhinja u iznosu od 422.016,00 kn.

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/19-01/33

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-19-35

Rijeka, 30. rujna 2019.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2115&mjesto=00001&odluka=182
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr