SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 25. Petak, 18. listopada 2019.
OPĆINA DOBRINJ

38.

Na temelju članka 49. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18) i članka 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) općinski načelnik Općine Dobrinj dana 29. srpnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o ustrojavanju Evidencije komunalne
infrastrukture Općine Dobrinj

Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se Evidencija komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj.

Članak 2.

Evidencija komunalne infrastrukture sastoji se od popisa komunalne infrastrukture po slijedećim vrstama:

1. nerazvrstane ceste,

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (trgovi, javne stube, šetališta, biciklističke i pješačke staze i sl.),

3. javna parkirališta,

4. javne zelene površine (parkovi, cvjetnjaci, travnjaci, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni sportski i rekreacijski prostori i sl.),

5. građevine i uređaji javne namjene (oglasne i obavijesne ploče, oznake kulturnih dobara i sadržaja turističke namjene, spomenici, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja),

6. javna rasvjeta,

7. groblja,

8. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoz.

Članak 3.

Evidencija komunalne infrastrukture vodi se u digitalnom obliku.

Ažuriranje promjena i evidentiranje novih podataka u Evidenciji komunalne infrastrukture u nadležnosti je Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu prvog dana od dana objave.

Klasa: 023-05/19-01/5

Ur. broj: 2142-04-02-19-1

Dobrinj, 29. srpnja 2019.

OPĆINA DOBRINJ

Općinski načelnik

Neven Komadina, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2115&mjesto=51514&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr