SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 25. Petak, 18. listopada 2019.
OPĆINA BAŠKA

68.

Temeljem članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 86/08, 61/11, 04/18), članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), te odredbi Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 74/10 i 125/14), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, Općinski načelnik Općine Baška, dana 3. listopada 2019. godine, donio je

II. IZMJENE
Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/18, 22/18, 42/18), u Popisu radnih mjesta s opisom poslova i zadaća, stručnim i drugim uvjetima za njihovo obavljanje, brojem izvršitelja, kao sastavnom dijelu istoga, u detaljnom opisu radnih mjesta:

. radno mjesto broj 8. »Referent za računovodstvene poslove, te razrez i naplatu općinskih poreza«, redak II.1. mijenja se i glasi »srednja stručna sprema (IV stupanj) upravne, ekonomske ili tehničke struke, gimnazija«,

. radno mjesto broj 11. »Referent za komunalnu naknadu, spomeničku rentu i javne površine«, redak II.1. mijenja se i glasi »srednja stručna sprema (IV stupanj) upravne, ekonomske ili tehničke struke, gimnazija«.

Članak 2.

Ove izmjene Pravilnika stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 030-01/19-01/8

Ur. broj: 2142-03-02/1-19-1

Baška, 3. listopada 2019.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
Mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2115&mjesto=10007&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr