SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 23. Petak, 20. rujna 2019.
OPĆINA VRBNIK

51.

Na temelju članka 87. i 88. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH« broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine RH« 55/09 i 139/10) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18. i 37/18.), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na 16. sjednici održanoj 11. rujna 2019. godine, donijelo je

ODLUKA
o zaduženju Općine Vrbnik za izgradnju i opremanje
Dječjeg vrtić i jaslica u Vrbniku

Članak 1.

Općina Vrbnik zadužuje se putem kredita kod HBOR-a, Strossmayerov trg 9, 10 000 Zagreb, MB: 3929370, OIB: 26702280390, IBAN: HR4224930031011111116 za iznos: 12.500.000,00 kn (slovima:dvanaestmilijunapetstotisuća) u svrhu izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Vrbniku.

Članak 2.

Jednokratna naknada za obradu (odobrenje) kredita u iznosu iz prethodnog članka, iznosi 62.500,00 kn tj. 0,50 % od iznosa odobrenog kredita.

Nominalna kamatna stopa: 1,70% godišnja, fiksna

Način otplate kredita: 10 godina, bez počeka, u jednakim tromjesečnim ratama (otplata kredita u 40 rata)

Instrumenti osiguranja kredita: Mjenica korisnika kredita i Zadužnica korisnika kredita.

Naknada za prijevremenu otplatu kredita: ne obračunava se na sredstva ESI fondova.

Članak 3.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Vrbnik za potpisivanje ugovora o kreditnom zaduženju nakon dobivanja suglasnosti od Vlade Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu, a po prethodno dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za predmetno zaduživanje, dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/19-01/3

Ur. broj: 2142-07-01-19-1

Vrbnik, 11. rujna 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2113&mjesto=51516&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr