SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 23. Petak, 20. rujna 2019.
GRAD OPATIJA

84.

Na temelju članka 42. i 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 25/09, 30/09, 7/13, 3/18 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 19. rujna 2019. donosi

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU I
NAČINU RADA RADNIH TIJELA GRADSKOG
VIJEĆA GRADA OPATIJE

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 3/18) u članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Radno tijelo može donositi odluke ako je na sjednici nazočna većina članova radnih tijela. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova radnog tijela.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/18-01/3

Ur. broj: 2156/01-01-19-3

Opatija, 19. 9. 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2113&mjesto=10006&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr