SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 23. Petak, 20. rujna 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

51.

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/09, 151/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13 i

18/14), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 29. sjednici održanoj dana 19. rujna 2019. godine donijelo je

O D L U K U
o preraspodjeli proračunskih sredstava za provedbu
projekta dogradnje dječjeg vrtića Fijolica

Članak 1.

Za potrebe provođenja ponovljenog postupka javne nabave za izvođenje radova na dogradnji dječjeg vrtića Fijolica, donosi se odluka o preraspodjeli proračunskih sredstava u iznosu od 937.500,00 sa proračunske pozicije R8595 - Izgradnja infrastrukture Poslovne zone Zapad, na proračunsku poziciju R7460 - Dogradnja dječjeg vrtića Fijolica.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 601-01/19-10/3

Ur. broj: 2107/02-01-19-2

Novi Vinodolski, 19. rujna 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2113&mjesto=51250&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr