SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 23. Petak, 20. rujna 2019.
OPĆINA DOBRINJ

33.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 49/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 9.i 48. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/ 15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18) i čl.35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« 35/09, 53/10, 10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko Vijeće Općine Dobrinj na 21. sjednici održanoj dana 19. rujna 2019. g. donosi

II. IZMJENE PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2019. GODINI

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 1004 (»Službene novine Primorsko goranske županije« 43/18, 8/19) čl. 1. st. 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarivanje programa osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj, a sastoje se od:

1. Prihodi od komunalnog doprinosa 4.153.047,05

2. Ostali nespomenuti prihodi - grobnice 70.000,00

3. Doprinosi za šume 1.000,00

4. Višak prihoda komunalnog doprinosa 593.252,95

5. Kapitalna pomoć iz državnog proračuna
za rivu Čižići 550.000,00

6. Ostali prihodi 163.000,00

UKUPNO 5.530.300,00.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine,nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka kroz kapitalne projekte (K) obuhvaća:

UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 1.274.800,00 K100401

- projekt uređenja parka Kras 55.000,00

- uređenje javne površine Šilo 110.000,00

- izrada suhozida 20.000,00

- metalne ograde 60.000,00

- uređenje javne površine Rasopasno 20.000,00

- park Dobrinj 70.000,00

- hortikultura park Dobrinj 70.000,00

- potporni zid Dobrinj 60.000,00

-idejni projekt uređenja okoliša
TZ Šilo 24.800,00

- uređenje rive Čižići 620.000,00

- uređenje čekaone Žestilac 52.000,00

- park Klimno 63.000,00

- priključak za električnu energiju 40.000,00

- zid Klimno 10.000,00

UREĐENJE GROBLJA 150.000,00 K100403

- ostala groblja 50.000,00

- uređenje groblja Dobrinj 70.000,00

RASVJETNA TIJELA 110.000,00 K100404

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 110.000,00 K100405

GRADNJA CESTA 3.200.000,00 K100407

- rekonstrukcija ceste obala Šilo 2.600.000,00

- nadzor ceste Šilo 80.000,00

- asfaltiranje cesta 520.000,00

Asfaltirat će se dionice cesta po potrebi u naseljima Klimno, Čižići, Kras, Polje i Šilo.

OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CESTE 250.000,00 K100408

ELEKTROINSTALATERSKI

RADOVI 110.000,00 K100410

REKONSTRUKCIJA JAVNE

RASVJETE 112.500,00 K100411

- izmicanje javne rasvjete iz trafostanice

PROJEKTI JAVNE RASVJETE 80.000,00 K100412

PROJEKTI CESTA 163.000,00 K100413

- projekt nerazvrstane ceste Kostrij
Šilo 95.000,00

- idejni projekt rekontrukcije raskršća
Nova cesta Šilo 50.000,00

- idejni projekt rekonstrukcije raskršća
Meline 18.000,00

UKUPNO 5.530.300,00

Članak 3.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-08/18-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-19-34

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog Vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2113&mjesto=51514&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr