SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 21. Subota, 31. kolovoza 2019.
OPĆINA PUNAT

40.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 45. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/18 i 10/19) općinski načelnik Općine Punat, donosi

IZMJENU I DOPUNU PLANA PRIJMA
u službu u Općinu Punat za 2019. godinu

I.

U Planu prijma u službu u Općinu Punat za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/ 19) mijenja se točka III. koja sada glasi: »Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 13/18 i 39/18) predviđeno je ukupno 18 radnih mjesta, a zaposleno je 15 službenika na neodređeno vrijeme i 2 službenika na određeno vrijeme, što je prikazano u tabličnom prikazu koji čini sastavni dio ovog Plana.«

II.

Točka IV. mijenja se i glasi: »U Jedinstveni upravni odjel Općine Punat sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Punat za 2019. godinu, planira se prijam službenika s radnim iskustvom na neodređeno vrijeme, i to:

- 1 službenik sa srednjom stručnom spremom upravne, prometne ili tehničke struke - referent - prometni i komunalni redar.«

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-02/19-01/1

Ur. broj: 2142-02-02/1-19-26

Punat, 27. kolovoza 2019.

OPĆINA PUNAT

OPĆINSKI NAČELNIK

Marinko Žic, v. r.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2111&mjesto=51521&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr