SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 21. Subota, 31. kolovoza 2019.
OPĆINA LOPAR

29.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini (»Narodne novine« broj 35/19), Stožer civilne zaštite Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 19. srpnja 2019. godine, usvaja

PLAN
rada Stožera civilne zaštite Općine Lopar
za 2019. godinu

I.

U cilju što bolje pripreme protupožarne sezone u 2019. godini, Stožer civilne zaštite Općine Lopar usvaja Plan rada za protupožarnu sezonu 2019. godine.

II.

Planom rada iz točke I. utvrđuju se sljedeći zadaci:

- organiziranje sjednice Stožera civilne zaštite tematski vezano uz pripremu protupožarne sezone,

- usvajanje Financijskog plana za provedbu zadaća tijekom požarne sezone u 2019. godini,

- predlaganje usvajanja Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Lopar u 2019. godini,

- predlaganje usvajanja Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Lopar za 2019. godinu,

- utvrđivanje stanja ispravnosti na vozilima, opremi i tehnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopar,

- praćenje i nadziranje stanja odlagališta otpada i poduzimanje mjera za sanaciju u slučaju eventualne pojave nekontroliranih »divljih« odlagališta na području Općine Lopar,

- provođenje drugih zadaća iz Programa aktivnosti kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske uvažavajući trenutno stanje na području nadležnosti Stožera civilne zaštite.

III.

Ovaj plan realizirat će se u suradnji s drugim subjektima zaštite od požara na području Općine Lopar.

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu danom usvajanja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-06/19-01/02

Ur. broj: 2169-02-02-19-2

Lopar, 19. srpnja 2019.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE LOPAR

NAČELNIK STOŽERA

Dominik Paparić, mag. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2111&mjesto=51281&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr