SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 21. Subota, 31. kolovoza 2019.
OPĆINA BAŠKA

51.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 04/18), članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/08) Općinski načelnik Općine Baška, 6. kolovoza 2019. godine, donio je

III. IZMJENE I DOPUNE
Plana prijma u službu u 2019. godini

I.

U Planu prijma u službu u 2019. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 07/19, 09/19, 13/19) u točki IV. umeće se novi stavak 2., koji glasi:

»Na određeno vrijeme, do 6 mjeseci, zbog očekivanog povećanja obujma posla, planira se zaposliti:

.na radno mjesto »referent za komunalnu naknadu, spomeničku rentu i javne površine« u Odsjeku za komunalni sustav, prostorno uređenje graditeljstvo i zaštitu okoliša - 1 izvršitelj,

.referent za računovodstvene poslove, te razrez i naplatu općinskih poreza - 1 izvršitelj.

Dosadašnji stavak 2. postaje novi stavak 3.

II.

Ove izmjene i dopune Plana prijma u službu u 2019. godini stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 119-01/19-01/1

Ur. broj: 2142-03-02/1-19-1

Baška, 6. kolovoza 2019.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

Mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2111&mjesto=10007&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr