SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 20. Petak, 2. kolovoza 2019.
GRAD RAB

42.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2019. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g. donesen je na sjednici Gradskog vijeća 29. studenog 2017. godine, te objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 35 od 1. prosinca 2017. godine, I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. donesene su na sjednici Gradskog vijeća 23. svibnja 2018. godine, objavljene u Službenim novinama Primorsko- goranske županije br. 16 od 25. svibnja 2018. godine, II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. donesene su na sjednici Gradskog vijeća 28. rujna 2018. godine, objavljene u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 32 od 6. listopada 2018. godine i III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. donesene su na sjednici Gradskog vijeća 12. prosinca 2018. godine, objavljene u Službenim novinama Primorsko- goranske županije br. 40 od 13. prosinca 2018. godine.

II. OSTVARENJE PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA

*tablice se nalaze na dnu dokumenta*

Razlika između ostvarenih prihoda na temelju komunalnog doprinosa ( izvor; komunalni doprinos: 3.684.158,60 kn + izvor; višak prihoda iz 2017.: 549.999,32 kn = sveukupno: 4.234.157,92 kn) i ostvarenih rashoda po izvršenim stavkama proračuna (3.950.302,26 kn) iznosi 283.855,66 kn.

Analiza po stavkama je sljedeća:

A) JAVNE POVRŠINE

1. R00115.3 - Uređenje parka Komarčar - nakon provedene nabave, izvršeno uređenje dijela parka prema utvrđenom programu od strane izvođača (Hrvatske šume).

2. R00117 - Uređenje zelenih površina - odnosi se na uređenje zelenih površina s automatskim navodnjavanjem uz cestu kod doma zdravlja.

3. R00118.4 - Kontejneri - predmetna pozicija odnosi se na vlastitu komponentu sredstava JLS-a prilikom zajedničke nabave kontejnera za selektivni otpad koji provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sve JLS-e na području Republike Hrvatske. Predmetna nabava nije se realizirala u 2018. godine stoga će se realizacija ove pozicije provesti u 2019. godini.

4. R00118.5 - Klupe - odnosi se na nabavku i montažu klupa na području povijesne jezgre grada.

5. R00115.2 - Sanacija odrona i klizišta - predmetna pozicija odnosi se na sanaciju dijela odronjene ceste u Banjolu (Ribarići).

6. R00124.3 i 124.4 - Rekonstrukcija Donje ulice - KD Vrelo d.o.o. provelo je javnu nabavu za rekonstrukciju, realizacija predmetnih pozicija odnosi se na sufinancirani dio za realizaciju projekta.

7. R00112.1 - Investicijsko održavanje javnih WC-a - nakon provedene nabave, izvršeno uređenje potrebnih dijelova WC-a na području grada.

8. R00506.1 - Uređenje dječjih igrališta - nabavljena igrala za nadopunu dječjih igrališta u Palitu, Barbatu, Kamporu, S.Dragi, Banjolu te izrada novog dječjeg igrališta u sklopu PŠ Banjol za potrebe dječjeg vrtića Pahuljica.

B) NERAZVRSTANE CESTE

1. R00130 - Otkup zemljišta - predmetna pozicija odnosi se na otkup zemljišta za izgradnju dijela nogostupa Palit- Idila, kao i za otkup zemljišta za proširenje dijela ceste Sv.Ilija - D105, zatim za otkup zemljišta za proširenje ceste u Kamporu te za otkup zemljišta u Palitu.

2. R00131 - Asfaltiranje - nakon provedene javne nabave izvršeno asfaltiranje na slijedećim lokacijama: Palit - dio ceste prema Monte Stipu Kampor - Barčići, Staničići, Gožinka, Sup. Draga - Vidasi-Holjari, Fafanđeli, Banjol - Mikelići, Brnabići, Artić, Periši, Barbat: prema groblju, prema Antulićima.

3. R00129.4,129.5 i 129.6 - Uređenje ceste kod Doma zdravlja - za predmetni projekt provedena je javna nabava i započeti su radovi u 2017. godini, predmetna realizacija odnosi se na konačnu realizaciju spomenutog projekta.

4. R00131.2 - Uređenje šetnice na relaciji TC Petra - Kružni tok - predmetni projekt realizira se u suradnji s ŽUC-om za koji je provedena nabava u 2017. predmetna realizacija odnosi se provedbu dijela projekta od strane JLS.

5. R00129.3 Uređenje ostalih nerazvrstanih cesta - preko ove pozicije realizirana je sanacija dijela ceste kroz park Komrčar, sanacija i proširenje dijela ceste u Mundanijama (Periši), sanacija dijela ceste u Kamporu (Polgar) te sanacija i proširenje dijela ceste Sv. Ilija - D105.

6. R00131.8 - Projektna dokumentacija obala-ceste starogradske jezgre - predmetna pozicija odnosi na realizaciju idejnog projekta obale povijesne jezgre grada, konačna realizacija predmetnog projekta planirana je u 2019. godini.

C) JAVNA RASVJETA

1. R00144 - Proširenje i opremanje JR - izvedena proširenja javne rasvjete na području Grada Raba

2. R00144.1 - Zamjena ferala u starom gradu - izvršena dobava i izmjena ferala u povijesnoj jezgri grada.

3. R00144.3 i R001144.4 - Proširenje javne rasvjete šetnica Banjol - Barbat - postavljen dio javne rasvjete u spomenutim naseljima uz financisku pomoć PGŽ-a.

D) DJELATNOSTI MJESNIH ODBORA

MO Banjol

1. R00161 - Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Banjol prema potrebama MO-a.

2. R00164 Asfaltiranje - izvršeno asfaltiranje pristupnih cesta (cca 1000 m2) na temelju zahtjeva MO-a.

MO Barbat

3. R00168.1 Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Barbat prema potrebama MO-a.

4. R00168 Asfaltiranje - izvršeno asfaltiranje pristupnih cesta (cca 650 m2) na temelju zahtjeva MO-a.

MO Rab

5. R00172 - Mali komunalni programi - kroz predmetnu poziciju realizirani su slijedeći projekti: sanacija platoa i postavljanje javne rasvjete na staroj pijaci, sanacija zida kod crkve, iskop dijela Radićeve ulice za podzemno polaganje telefonskih kablova u istoj.

MO Palit

6. R00173 - Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Palit prema potrebama MO-a.

7. R00176 - Asfaltiranje - izvršeno asfaltiranje pristupnih cesta (cca 900 m2) na temelju zahtjeva MO-a.

MO Kampor

8. R00181.1 - Asfalt - izvršeno asfaltiranje pristupnih cesta (cca 900 m2) na temelju zahtjeva MO-a.

9. R00179 - Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Kampor prema potrebama MO-a.

MO Mundanije

10. R00182.1 - Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Mundanije temeljem zahtjeva MO-a.

MO S.D.Donja

11. R00183 - Asfalt - izvršeno asfaltiranje pristupnih cesta (cca 450 m2) na temelju zahtjeva MO-a.

12. R00185.1 - Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Sup. Draga temeljem zahtjeva MO-a.

MO S.D.Gornja

13. R00186 - Asfalt - izvršeno asfaltiranje pristupnih cesta (cca 300 m2) na temelju zahtjeva MO-a.

14. R00187 - Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Sup. Draga temeljem zahtjeva MO-a.

E) ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

1. R00153 - Izgradnja pretovarne stanice odlagališta Sorinj - KD Dundovo d.o.o. provelo je javnu nabavu za izradu pretovarne stanice, predmetna pozicija odnosi se na realizaciju iste.

2. R00153.2 i 153.1 - Izgradnja reciklažnog dvorišta Sorinj - razlog ne realizacije predmetnih pozicija je neuspješna provedba javne nabave. Naime, za predmetni projekt poništene su tri javne nabave zbog prekoračenja planirane cijene od strane ponuđača, realizacija predmetne pozicije planira se u 2019. godini.

3. R00153.4 i 153.5 - Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Sorinj - osim vlastitih sredstava JLS-a predmetna pozicija je realizirana i sredstvima EU pomoći.

4. R00153.6 - Glavni projekt sortirnice na odlagalištu Sorinj - predmetna pozicija realizirana je kako je i planirana.

5. R00153.3 i 153.7 - Geofizički istražni radovi i Usluga tehničke pomoći za upravljanje projektom, provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti te promidžbu i vidljivost na projektu izgradnje reciklažnog dvorišta Sorinj, u potpunosti su realizirane kako su i planirane. Pozicija R00153.8 naknadno je otvorena zbog odobrenja sredstava pomoći za realizaciju spomenutih projekata.

F) ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

1. R00149 - Priprema projektno studijske dokumentacije aglomeracije S. Draga - predmetne pozicije predstavljaju udio grada pri izradi projektno studijske dokumentacije aglomeracije.

2. R00146 Slivna vodna naknada - predmetna pozicija realizirana je kako je i planirano.

Klasa: 023-06/19-01/04

Ur. broj: 2169-01-02/7-19-1

Rab, 31. srpnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2110&mjesto=51280&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr