SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 20. Petak, 2. kolovoza 2019.
GRAD OPATIJA

74.

Na temelju članka 10.stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine 29/19) te članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/09, 30/09, 7/13, 7/13, 3/18 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 30. srpnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Opatije
za redovito godišnje financiranje političkih stranaka
i nezavisnih vijećnika u 2019. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos sredstava za svakog vijećnika Gradskog vijeća Grada Opatija, iznos sredstava koji pripada političkim strankama i nezavisnim vijećnicima, rokovi isplata te način i rokovi objave izvješća o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava te odricanje prava na naknadu.

Članak 2.

Za svakog vijećnika Gradskog vijeća Grada Opatije utvrđuje se iznos sredstava Proračuna Grada za 2019.godinu namijenjenih za redovito godišnje financiranje u iznosu od 18.960,00 kuna po vijećniku muškog spola te 20.880,00 kuna po vijećniku ženskog spola.

Članak 3.

Temeljem broja mandata u Gradskom vijeću, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za redovito godišnje financiranje na osnovi iznosa iz članka 2. ove Odluke, raspoređuju se sredstva Proračuna kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

(1)   Sredstva Proračuna Grada Opatija za 2019.godinu, raspoređena prema članku 3. ove Odluke, doznačuju se na žiro račun političke stranke odnosno poseban račun nezavisnih vijećnika tromjesečno u jednakim iznosima do posljednjeg dana u tromjesečju za koje se naknada isplaćuje i to:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

(2) Iznosi naknada političkim strankama i nezavisnim vijećnicima isplaćeni u 2019. godini prema Odluci o rasporedu naknada političkim strankama za 2019. godinu, KLASA: 011-01/19-01/8, UR.BROJ: 2156-01-05-01/19-1 od 24. siječnja 2019. godine za prvo i drugo tromjesečje uračunavaju se na način da se za isplaćeni iznos svakoj političkoj stranci i nezavisnom vijećniku umanjuje ukupan iznos naknade za prvo i drugo tromjesečje.

Članak 5.

(1) Nezavisni vijećnici mogu se odreći prava na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Opatije za 2019. godinu dostavom pisane izjave Gradskom vijeću Grada Opatije. Dana izjava se ne može povući.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka nezavisni vijećnik nema pravo na financiranje iz Proračuna do isteka proračunske godine, a financijska sredstva koja pripadaju nezavisnom vijećniku ostaju u Proračunu Grada.

Članak 6.

Na mrežnim stranicama Grada Opatije, po završetku tekuće proračunske godine, a najkasnije do 1. ožujka 2020.godine, objavit će se izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava Proračuna Grada Opatija.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika (Službene novine primorsko-goranske županije 5/07) i Odluka o rasporedu naknada političkim strankama za 2019. godinu, KLASA: 011-01/19-01/8, UR.BROJ: 2156- 01-05-01/19-1 od 24. siječnja 2019.godine.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/19-01/8

Ur. broj: 2156-01-01/19-5

Opatija, 30. srpnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJA

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2110&mjesto=10006&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr