SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 20. Petak, 2. kolovoza 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

36.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13, 137/15 i 123/17), članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 13 i 8/18), članka 19. i članka 22. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. srpnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova
Odbora za statutarno-pravna pitanja

Članak 1.

U Odluci o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/17), u članku 1. alineja 3., umjesto člana Sonje Čubranić, bira se Anamarija Rimay Bjelobaba.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/19-01/5

Ur. broj: 2142-06-19-01-8

Omišalj, 31. srpnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2110&mjesto=51513&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr