SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 20. Petak, 2. kolovoza 2019.
OPĆINA MRKOPALJ

19.

Temeljem članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 2/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17), i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (SN PGŽ-e 24/09, 34/09-ispr., 13/13 i 19/13, 08/18), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 29.07. 2019. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (Službene novine PGŽ-e br. 25/14, 40/15), u članku 3. iza točke 6. dodaje se točka 7. :Financijska potpora obiteljima s troje i više djece, te članak 12. koji glasi: U svrhu financijske pomoći obiteljima s troje i više djece i poticanje ostalih obitelji na povećanje broja djece u obiteljima s područja Općine Mrkopalj ,obiteljima s troje i više djece priznaje se pravo na mjesečnu novčanu potporu u iznosu od 400,00 kn.

Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive ,privređuju , ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi u obitelji ,a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 29 godine života.

Dijete je osoba do navršenih osamnaest godina života.

Članak 2.

Dosadašnji članci 12., 13., i 14. postaju članci 13., 14. i 15.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-19-11

Mrkopalj, 29. srpnja 2019.

Predsjednik

Zvonko Matković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2110&mjesto=51315&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr