SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 19. Petak, 26. srpnja 2019.
OPĆINA LOPAR

24.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08¹ 136/12, i 15/15,) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 8/18, i 35/18,), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 15. srpnja 2019. godine, donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE LOPAR ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE
PRORAČUNA ZA 2020. I 2021. GODINU

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Općine Lopar za 2019. godinu i Projekciji proračuna za 2020. i 2021. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 39/18.), izmjenjuje se Proračun za 2019. godinu kako slijedi:

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U članku 2. Proračuna Općine Lopar za 2019. godinu i Projekciji proračuna za 2020. i 2021. godinu, mijenjaju se prihodi i primici, te rashodi i izdaci u općem i posebnom dijelu Proračuna za 2018. godinu, koji su razvrstani po ekonomskoj klasifikaciji, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

U posebnom dijelu I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu i Projekciji proračuna za 2020. i 2021. godinu, rashodi i izdaci raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i programima, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ove I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2019. godinu i Projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/19-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-19-19

Lopar, 15. srpnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2109&mjesto=51281&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr