SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 19. Petak, 26. srpnja 2019.
OPĆINA LOPAR

21.

Na temelju odredbe članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14, 115/15, 87/16. i 3/18) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 8/18. i 35/18.), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 15. srpnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2018. godinu

Članak 1.

Izvršenjem Konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu, utvrđen je slijedeći rezultat poslovanja:

1.Višak prihoda poslovanja =4,770.723,66 kn

2.Manjak prihoda od nefinancijske
imovine =3,648.467,84 kn

UKUPAN REZULTAT (1-2):

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA: =1,122.255,82 kn

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od =1,122.255,82 kn raspoređuje se tako da se pokriva preneseni manjak prihoda u iznosu od =893.280,32 kn.

Članak 3.

Preostali višak prihoda i primitaka u iznosu od =228.975,50 kn raspoređuju se za izgradnju sportske dvorane u cjelokupnom iznosu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/19-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-19-16

Lopar, 15. srpnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2109&mjesto=51281&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr