SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 19. Petak, 26. srpnja 2019.
OPĆINA LOPAR

17.

Temeljem članka 11. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15), članaka 14., 15., 18. i 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 35/18) te Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/16) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 15. srpnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Lopar
za 2019. godinu

Članak 1.

Javno priznanje - Godišnja nagrada Općine Lopar za 2019. godinu, dodjeljuje se:

1.Nagrada Općine Lopar:
Škarić Danijela, Lopar 449
Pećarina Tatjana, Lopar 281A

2.Zahvalnica Općine Lopar:
Pičuljan Dejan, Lopar 379
Ličina Milivoj, Rab, Palit 91
Karate klub »Rab-Enpi«, Palit 107
Čolić Tin, Lopar 547
Tomičić Ivano, Lopar 113
Borić Rene, Lopar 280
Paparić Zara, Lopar 564
Jadrolinija d.o.o. Rijeka
G&V Line Iadera d.o.o. Zadar

Članak 2.

Javna priznanja Općine Lopar čine pisana povelja i prikladni poklon materijalne vrijednosti.

Članak 3.

Jadrolinija d.o.o. Rijeka i G&V Line Iadera d.o.o. Zadar kao pravne osobe primiti će pisanu povelju bez prikladnog poklona materijalne vrijednosti.

Članak 4.

Borić Rene i Paparić Zara sukladno Odluci o dodjeli javnih priznanja Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/16) primiti će pisanu povelju bez prikladnog poklona materijalne vrijednosti jer su isti već primili prethodnih godina.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/19-01/01

Ur. broj: 2169/02-19-01-13

Lopar, 15. srpnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2109&mjesto=51281&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr