SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 19. Petak, 26. srpnja 2019.
OPĆINA LOPAR

16.

Na temelju članaka 98. i 103. Zakona o cestama (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/ 11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 19. Statuta Općine Lopar, Općinsko vijeće Općine Lopar (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 8/18, 35/18) na sjednici održanoj dana 15. srpnja 2019. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa nerazvrstanih cesta

Članak 1.

Ukida se status nerazvrstane ceste oznake 8.1.2. od parkinga plaže »Ciganka« do Rta »Stojan«, dužine 655,29 m i nerazvrstane ceste oznake 8.4. Šumska prosjeka s elementima šumske ceste, dužine 1385,23 m te se iste brišu iz Registra nerazvrstanih cesta Općine Lopar.

Članak 2.

Utvrđuje se da nekretnine iz članka 1. ove Odluke u gore navedenoj površini ne koriste kao nerazvrstane ceste već kao šumska infrastruktura na kojoj postoje fizičke zapreke te se iste ne mogu slobodno koristiti, slijedom čega se isključuju iz opće uporabe.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/19-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-19-12

Lopar, 15. srpnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2109&mjesto=51281&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr