SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 19. Petak, 26. srpnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

132.

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacija (»Narodne novine« broj 25/13 i 85/15), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 -pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16713 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 21. sjednici održanoj 18. i 25. srpnja 2019. godine donijela

PLAN
o izmjeni Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske
županije s javnošću u 2019. godini

I.

U Planu savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2019. godini (»Službene novine« broj 41/18 i 8/ 19) u Tablici »Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2019. godini« točka 4. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

II.

Ovaj Plan o izmjeni Plana savjetovanja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-44

Rijeka, 25. srpnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2109&mjesto=00001&odluka=132
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr