SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 19. Petak, 26. srpnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

122.

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 2. stavka 2. Odluke o određivanju tijela za davanje suglasnosti školama čiji je osnivač Primorsko-goranska županija za raspolaganje imovinom (»Službene novine« broj 26/09), članka 28. stavka 1. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici održanoj 18. i 25. srpnja 2019. godine donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Mrkopalj
na Odluku za prodaju stare zgrade
Područne škole u Sungeru

Članak 1.

Daje se suglasnost na Odluku o prodaji zgrade Područne škole u Sungeru koju je donio Školski odbor Osnovne škole Mrkopalj na sjednici od 9. svibnja 2019. godine, a koja se odnosi na prodaju nekretnine oznake k.č. 311 (osnovna škola i dvor u Sungeru), površine 447 čhv i k.č. 315/3 (livada u Sungeru), površine 516 čhv, sve upisano u zk.ul. broj 716 k.o. Sunger. U naravi riječ je o zgradi s pripadajućim zemljištem nekadašnje škole u Sungeru.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-21

Rijeka, 25. srpnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2109&mjesto=00001&odluka=122
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr