SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 19. Petak, 26. srpnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

118.

Na temelju članka 106. stavka 3., članka 261. stavak 3., članka 264. stavak 3. i članka 268. stavak 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 100/18), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/ 18- pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici, održanoj 18. i 25. srpnja 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o kriterijima za određivanje zakupnine
za poslovni prostor zdravstvenih ustanova

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za određivanje zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Doma zdravlja Primorsko-goranske županije i Ljekarne Jadran Rijeka, odnosno poslovnih prostora kojima Dom zdravlja Primorsko-goranske županije i Ljekarna Jadran Rijeka raspolažu temeljem valjanog dokaza o raspolaganju prostorom.

Poslovni prostor iz stavka 1. ovog članka može se dati pravnim i fizičkim osobama radi:

- obavljanja zdravstvene djelatnosti u mreži javne zdravstvene službe,

- obavljanja zdravstvene djelatnosti izvan mreže javne zdravstvene službe,

- obavljanja ljekarničke djelatnosti u privatnoj praksi,

- obavljanja nezdravstvene djelatnosti.

Članak 2.

Mjesečni iznos zakupnine za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke određuje se na temelju kriterija za određivanje visine zakupnine propisanih aktom jedinice lokalne samouprave na čijem se području poslovni prostor nalazi.

U slučaju da jedinica lokalne samouprave nema propisane kriterije za određivanje visine zakupnine, zakupnina se utvrđuje u iznosu kako slijedi:

-1.000 kuna za obavljanje zdravstvene djelatnosti u mreži i izvan mreže javne zdravstvene službe,

-2.000 kuna za obavljanje ljekarničke djelatnosti u privatnoj praksi i nezdravstvene djelatnosti.

Iznosi iz stavka 2. ovog članka uvećavaju se za porez na dodanu vrijednost (PDV).

Članak 3.

Ova Odluka primjenjuje se i na ugovore o zakupu poslovnih prostora sklopljene na temelju odluka upravnih vijeća zdravstvenih ustanova iz članka 1. ove Odluke povodom zahtjeva zdravstvenih radnika:

- koji obavljaju privatnu praksu na osnovi zakupa iz članka 215. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11 i 84/11) i članka 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 71/10),

- koji obavljaju privatnu praksu na osnovi koncesije iz članka 40. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11 i 84/11),

-koji su u radnom odnosu u Domu zdravlja Primorsko- goranske županije najmanje posljednjih godinu dana i koji ispunjavaju uvjete za obavljanje privatne prakse.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-13

Rijeka, 25. srpnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2109&mjesto=00001&odluka=118
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr