SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 17. Petak, 5. srpnja 2019.
GRAD CRES

33.

Temeljem članka 37. i 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12,15/15) i članka 29. Statuta Grada Cresa („Službene novine“, br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 27.lipnja 2019. godine donosi

ODLUKU O PRVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2019. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Cresa za 2019.godunu članak 1. mijenja se i glasi: Prihodi i rashodi za 2019. godinu utvrđuju se u računu prihoda i rashoda, računu financiranja, te posebnom dijelu proračuna u kojem su razvrstani prema ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj klasifikaciji, te prema izvodima kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Odluka o prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Cresa za 2019. godinu stupa na snagu osam dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/19 -1/20

Ur. broj: 2213/02-01-01-19-6

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2107&mjesto=10002&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr