SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 17. Petak, 5. srpnja 2019.
GRAD CRES

32.

Na temelju članka 91. stavka 3. podstavak 1. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj: 153/09, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18), članka 7. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (»Narodne novine« broj 66/11 i 47/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O ZAŠTITI IZVORIŠTA
JEZERO VRANA NA OTOKU CRESU

Članak 1.

U Odluci o zaštiti izvorišta Jezero Vrana na otoku Cresu (»Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/19), mijenja se članak 22. i glasi:

»Novčanom kaznom u rasponu od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne poštuje zabrane i ograničenja i ne poduzima mjere zaštite Izvorišta propisane ovom Odlukom te ako koristi vode protivno ovoj Odluci.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 5.000,00 kuna.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba u iznosu od 100,00 do 2.000,00 kuna.

Iznosi novčanih kazni propisanih za prekršaje iz ovoga članka uplaćuju se u korist proračuna jedinice lokalne samouprave na području koje je počinjen prekršaj.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/19-1/12

Ur. broj: 2213/02-01-19-8

Cres, 27. lipnja 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2107&mjesto=10002&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr