SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 17. Petak, 5. srpnja 2019.
GRAD CRES

29.

Na temelju članka 78. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 67/18, 110/18) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br.29/09, 14/13, 5/18, 25/18), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 27. lipnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU O DOPUNI
ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU
NA PODRUČJU GRADA CRESA

Članak 1.

U članku 7. Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 19/18), dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Djelomično oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa opisano u prethodnom stavku ovog članka neće se primijeniti na one dijelove građevine stambene namjene u poslovnim zonama odnosno prateće sadržaje za smještaj zaposlenika u poslovnim zonama.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/19-1/10

Ur. broj: 2213/02-01-19-2

Cres, 27. lipnja 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2107&mjesto=10002&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr