SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 17. Petak, 5. srpnja 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

40.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 12/13, 18/14 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 27. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2019.g. donijelo je

II. izmjene i dopune

Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2019.

 

Članak 1.

Tabelarni dio u članku 1. Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2019.g. mjenja se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Proračunske projekcije za 2020. i 2021.g ostaju nepromjenjene.

Članak 3.

U posebnom i programskom dijelu Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2019.g. rashodi i izdaci po nositeljima i programima mjenjaju se na pozicijama kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Članak 4. Programa mijenja se i sada glasi:

»Planirani prihod po osnovi komunalnog doprinosa, komunalne naknade, šumskog doprinosa, vodnog doprinosa, naknade za koncesije iz obavljanja komunalnih djelatnosti te naknade za pravo puta od TK operatera u ukupnom iznosu od 6.076.000,00 kn namjenski će se utrošiti za otplatu anuiteta po kreditnim zaduženjima u iznosu od 1.604.000,00, te novo planiranu gradnju iz članka 3., točaka A - G i I.

Planirani rashod iz članka 3., točke H ovog Programa financirat će se iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine u prostoru.

Završna sanacija deponija neopasnog otpada Duplja sufinancirat će se iz sredstava Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te djelomično iz proračuna Grada Crikvenice i Općine Vinodolske.

Izgradnja infrastrukture Poslovne zone Zapad sufinancirat će se iz sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, zatim Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te sredstava KTD-a Vodovod Žrnovnica.

Uređenje dijela Parka Ivana Mažžuranića sufinancirat će se iz sredstava Ministarstva poljoprivrede.

Uređenje dječjeg igrališta Škola sufinancirat će se iz sredstava EPFRR-a (Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj).

Sanacija nerazvrstane ceste prema Črvancu sufinancirat će se iz sredstava MRRFEU i Primorsko-goranske županije.«

Članak 4.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-02/18-20/3

Ur. broj: 2107/02-01-19-2

Novi Vinodolski, 27. lipnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2107&mjesto=51250&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr