SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 17. Petak, 5. srpnja 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

42.

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18), članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine« broj 37/16, 47/16) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/ 17 - pročišć.tekst, 9/18) Gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 21. lipnja 2019. godine donosi sljedeću:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju
Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje članak 2. Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja, KLASA: 810-01/18-01/07, Urbroj: 2213/ 01-01-18-3, od dana 27. travnja 2018. godine i glasi:

»Za članove Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja imenuju se:

1. Ana Kučić, gradonačelnica Grada Malog Lošinja - načelnica Stožera,

2. Elvis Živković, predsjednik Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja - zamjenik načelnice Stožera,

3. Miroslav Čović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja - član,

4. Lenjinka Juričić - Mamilović, voditeljica Službe za prevenciju i pripravnost Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, - članica,

5. Josip Gazilj, načelnik Policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres - član,

6. Mirko Kajkara, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe - član,

6. Dr. Branko Lakner, voditelj ispostave Mali Lošinj, Dom zdravlja Primorsko - goranske županije - član,

7. Marinko Gazilj, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Mali Lošinj - član,

8. Marko Satalić, Lučki kapetan Lučke ispostave Mali Lošinj - član,

9. Filip Balija, ravnatelj Županijske lučke uprave Mali Lošinj - član,

10. Darko Pavičić, upravitelj šumarije Cres Lošinj - član,

11. Marko Župančić, član HGSS-a - Područna stanica Rijeka - član,

12. Antonio Viskić, tehnički direktor komunalnog društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. - član,

13. Mario Franković, tehnički direktor komunalnog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. - član.«

Članak 2.

Sve ostale odredbe Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja, KLASA: 810-01/18-01/07, Urbroj: 2213/01-01-18-3, od dana 27. travnja 2018. godine ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/18-01/07

Ur. broj: 2213/01-01-19-15

Mali Lošinj, 21. lipnja 2019.

Gradonačelnica:

Ana Kučić, mag. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2107&mjesto=10005&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr