SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 15. Utorak, 11. lipnja 2019.
GRAD RAB

31.

Na temelju članka 90. stavka 1. i 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/ 15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 10. lipnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA DUGOROČNO
ZADUŽIVANJE KOMUNALNOM PODUZEĆU
DUNDOVO d.o.o. RAB

Članak 1.

Daje se suglasnost za dugoročno zaduživanje komunalnom poduzeću Dundovo d.o.o. Rab, Municipium Arba A.D.Xa.C. 2, Rab, OIB: 08484457911, za iznos do 1.100.000,00 kuna pod sljedećim uvjetima:

Iznos kredita: do 1.100.000,00 kn.

Vrsta kredita: dugoročni kredit.

Kamatna stopa: do 2,0% godišnje fiksna.

Rok korištenja: 31.10.2021. godine.

Način korištenja kredita: plaćanje na žiro račun.

Način otplate: 3 godine u 12 jednakih rata koje dospijevaju 31.7., 31.8., 30.9. i 31.10. svake godine.

Osiguranje naplate: mjenice, zadužnice korisnika kredita.

Naknada bankarske usluge: obrada kredita do 0,15% jednokratno, za korištenje 0,6% jednokratno.

Namjena: za trajna obrtna sredstva.

Članak 2.

Primatelj suglasnosti, Dundovo d.o.o., obvezan je nakon potpisivanja Ugovora o kreditu, dostaviti jedan primjerak ili presliku za potrebe Grada Raba, Upravnog odjela za financije, Trg Municipium Arba 2, u roku 8 dana, radi izvještavanja Ministarstva financija o odobrenim i realiziranim Suglasnostima sukladno odredbama članka 90. Zakona o proračunu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/19-01/03

Ur. broj: 2169-01-02/7-19-7

Rab, 10. lipnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2105&mjesto=51280&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr